Algemene voorwaarden

1. TOEPASSINGSGEBIED

De website www.jummi.be (verder ‘website’ genoemd) werd ontwikkeld in opdracht van Jummi bv, met maatschappelijke zetel te 2260 Westerlo, Boerenkrijglaan 10e, 2260 Westerlo, ondernemingsnummer 0761.914.808, BTW BE0761.914.808. Alle voorwaarden, rechten en plichten die in deze algemene voorwaarden aan bod komen, zijn ten laste en ten voordele van Jummi bv. Elke bezoeker wordt geacht op de hoogte te zijn van de onderstaande voorwaarden en ze zonder voorbehoud te aanvaarden. Jummi bv behoudt zich het recht om op elk moment de onderstaande voorwaarden te kunnen aanpassen. Deze algemene voorwaarden werden het laatst gewijzigd en herzien op 21 februari 2021. Nieuwe informatie wordt automatisch onderworpen aan deze algemene voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden voor de website, samen met de voorwaarden waarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen (zoals ‘Privacy kennisgeving’ en ‘Cookieverklaring’) geven je informatie over Jummi bv en over de manier waarop je gebruik kan maken van onze website.

Door de website te gebruiken, ga je uitdrukkelijk akkoord met de algemene voorwaarden. Indien je bij het lezen van de algemene voorwaarden niet akkoord gaat met de (gedeeltelijke) inhoud ervan, dan verzoeken we je om de website niet langer te gebruiken. Voor vragen of opmerkingen kan je terecht bij Jummi bv (e-mail: info@jummi.be)

In deze algemene voorwaarden hebben woorden en uitdrukkingen volgende betekenis:

2. INHOUD EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Jummi bv streeft ernaar alle informatie zo actueel en volledig mogelijk op de website weer te geven. Bij gebreken of onjuistheden stelt de onderneming alles in het werk om die zo snel mogelijk te verhelpen. Jummi bv kan echter in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele schade die daaruit zou kunnen voortvloeien, van welke aard ook.

Op de website kan je een bestelling plaatsen. Je vindt er ook informatie over aanbiedingen en promoties alsook informatie over Jummi als onderneming (contactgegevens, zoekfunctie voor winkelpunten)

De afbeeldingen van de producten op deze website zijn ter illustratie en kunnen afwijken van de werkelijkheid. We doen echter de nodige inspanningen om de producten accuraat weer te geven.

De website kan hyperlinks of andere mechanismen bevatten die verwijzen naar inhoud die wordt aangeboden door een derde partij. Dergelijke inhoud staat niet onder controle van Jummi bv en hiervoor aanvaardt deze dan ook geen aansprakelijkheid.

Jummi bv geeft geen garantie voor een goede werking van de website en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een slechte of tijdelijke onbeschikbaarheid van de website en de mogelijke schade die hier (on)rechtstreeks kan uit voortvloeien.

We verwerken jouw persoonsgegevens enkel in overeenstemming met onze privacykennisgeving. Op de website wordt er ook gebruik gemaakt van cookies. Meer informatie vind je in onze cookieverklaring.

3. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De verstrekte informatie is eigendom van Jummi bv. De teksten, afbeeldingen en andere gegevens op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Ze mogen uitsluitend gedeeld of gereproduceerd worden met de schriftelijke toestemming van Jummi bv, tenzij anders vermeld in de Auteurswet van 30 juni 1994.

4. ACTIES EN PROMOTIES

Acties of promoties van Jummi bv, gecommuniceerd of aangeboden op deze website, kunnen onderworpen zijn aan specifieke voorwaarden (bijvoorbeeld beperking in tijd). Deze voorwaarden moeten worden nageleefd om te kunnen genieten van de actie of promotie. Je geniet enkel van de acties en promoties die gelden op de dag van aankoop en afhaling en betaling van je bestelling in het winkelpunt.

Promoties zijn onderworpen aan voorraadbeperkingen in de deelnemende winkelpunten. Jummi bvis ten allen tijde gemachtigd om promotionele acties te weigeren en in te trekken. In dergelijke situaties word je hiervan op de hoogte gesteld door een van onze medewerkers.

5. WETGEVING • GESCHILLEN

Bij betwistingen is het Belgisch recht van toepassing en zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen, arrondissement Turnhout territoriaal bevoegd.

6. VERKOOPSVOORWAARDEN

Wanneer je een bestelling plaatst op de website van Jummi, ga je akkoord met de volgende algemene voorwaarden en procedures:

7. CONTACTGEGEVENS

Bij suggesties, opmerkingen of klachten over deze website of over Jummi bv in het algemeen, kan je ons bereiken via onze contactpagina of via een mail : info@jummi.be